PRAVIDELNÝ KROUŽEK

VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK – SPORTÍK

Přivedeme vaše dítě ke sportu, kroužek je ideálním pohybovým základem. Děti si vyzkoušejí základy atletiky, míčových her, koordinační cvičení, obratnost, hry spojené s přírodou. Trénink probíhá v příjemné atmosféře herní formou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu.

VHODNÉ PRO: děti ve věku 4 – 6 let

MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 14

LOKALITA: MŠ Beníškové, Praha 5

TERMÍN: středa 15:30h – 16:30h, děti si lektorka převezme přímo ve školce a po skončení tréninku si rodiče vyzvedávají děti venku, případně se děti ještě vrací do školky.

CENA: 2400Kč/ 1. pololetí. Začínáme 5. října 2022 – konec 18.ledna 2023 (necvičí se 28.9., 28.12.)

2400Kč/ 2. pololetí: začátek 25. ledna 2023 – 14. června 2023 (necvičí se 15.3.)

Kroužek se odehrává na zahradě MŠ Beníškové a na sportovním hřišti ZŠ Beníškové. I v zimním období chodí děti sportovat ven.

Za nepříznivého počasí se sportuje v jedné ze tříd školky.

Kroužek vede Gabriela Plecitá, studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, specializace outdoorové sportovní aktivity.

Spolek SK Volnoběh Praha z.s. je zapojen do programu aktivní město, můžete žádat městkou část o příspěvek na sportování.

KROUŽEK VEDE